La început de drum

mai 13, 2008

„Agora literară” face primii paşi spre mintea şi inima cititorilor săi. Ca revistă de cultură şi literatură editată de Liga Scriitorilor din România, aceasta îşi pune nădejdea în cei care îi vor recepta mesajul cu înţelegere şi îngăduinţă, fiind convinşi din start că demersul nostru este unul perfectibil. Scopul nostru porneşte de la cele mai bune intenţii, de promovare a scriitorilor şi cărţilor pe care aceştia le semnează, de la simpla prezentare a copertelor la rubrica „Primul semnal”, la grupaje sau pagini de autor, cu generice precum „Starea de graţie”, „Focus”, „Biblioteca de proză scurtă” sau „Interviul neconvenţional”, bunăoară.

Suntem deschişi şi dispuşi spre comunicare şi spirit critic, răspunzând cu receptivitate la observaţiile, propunerile şi sugestiile Dumneavoastră. De la cei care se îndeletnicesc cu „dulcea povară” a scrisului şi doresc să publice în paginile revistei aşteptăm oferte concrete în conformitate cu structura de principiu pe care am convenit-o în primul număr. Dar nu e nimic rigid, bătut în cuie, ci o căutare continuă a formei optime de exprimare. Avem destinate pagini pentru poezie şi proză scurtă, pentru teatru, critică şi cronică literară, interviu şi eseu, comentarii şi însemnare, grafică şi desen, precum şi pentru alte tipuri de texte şi reprezentări plastice, care pot sluji scopului nostru într-o pagină de cultură şi literatură.

Ne-ar plăcea să vă prezentăm o publicaţie cât mai apropiată de aşteptările Dumneavoastră, truditori ai scrisului sau doar consumatori de mesaje spirituale, prin diversitate, conţinut, formă şi, desigur, calitate. Aceste deziderate depind în primul rând de colaboratorii noştri, prozatori, poeţi, dramaturgi, critici literari, eseişti, traducători etc, de la care avem onoarea şi pretenţia să primim propuneri convingătoare şi reprezentative. în al doilea rând, noi, cei din colectivul redacţional, avem răspunderea de a selecta şi pune în pagină acele oferte care se disting prin valoare şi originalitate. în al treilea rând, dar nu ultimul ca importanţă, mizăm pe generozitatea şi înţelegerea sponsorilor, pentru a ne susţine în demersul nostru care nu urmăreşte obţinerea vreunui profit moral sau material. Cu aceste gânduri încărcate de încredere şi speranţă intrăm temerari în agora literaturii.

Redacţia

Un loc pentru fiecare

mai 12, 2008

În baza dreptului constituţional la liberă asociere, în toamna anului 2006, un grup de scriitori din Cluj-Napoca au înfiinţat organizaţia profesională „LIGA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA”. După susţinute eforturi organizatorice, desfăşurate pe parcursul mai multor luni, în conformitate cu Legea nr. 246 din 18 iulie 2005 privind asociaţiile şi fundaţiile, LIGA SCRIITORILOR’a obţinut statut juridic prin „încheierea civilă” nr. 1531/ CC/2007 a Judecătoriei Cluj în şedinţa Comisiei de Consiliu din 5 iunie 2007, dosar nr. 6387/211/2007.

Aşadar, cu dificultăţile inerente oricărui început, ne desfăşurăm activitatea în deplină legalitate. Un număr impresionant de scriitori, de la debutanţi la cei cu mai multe cărţi publicate, au aderat Ia organizaţia noastră, din ţară şi străinătate, indiferent de naţionalitate, etnie, convingeri politice, religioase şi vârstă. Criteriul pentru primirea de noi membri este cel profesional, al cărţilor tipărite. Liberul consimţământ şi performanţa profesională, solidaritatea cu scopurile şi obiectivele noastre sunt criterii pe care le avem în vedere cu prioritate. Suntem o organizaţie profesională deschisă, democratică, fără prejudecăţi. Membrii Ligii Scriitorilor pot face parte şi din alte uniuni, asociaţii sau fundaţii similare ale scriitorilor, ziariştilor şi artiştilor plastici. Ca urmare, de la înfiinţare până în prezent, avem 27 de filiale, în ţară şi străinătate, aflându-ne în plin proces de consolidare structurală şi organizatorică.

Scopul Ligii Scriitorilor este de a-i apropia pe scriitorii de expresie română de pretutindeni, inclusiv pe cei care traduc opere literare din şi în limba română. Vom acorda premii anuale creaţiilor literare valoroase, vom sprijini autorii tineri pentru publicarea cărţilor premiate sau de debut. Vom încuraja, stimula şi promova în mass-media, în general, şi în revistele literare, în special, creaţia literară novatoare, originală şi de calitate. Vom organiza -cum am făcut şi în anul 2007-activităţile culturale proprii sau în colaborare cu alte instituţii de profit ONG-uri, uniuni, asociaţii şi fundaţii. împreună cu revistele „Agora literară”, „Dor de dor”, „Viaţa de pretutindeni”, „Climate literare” şi altele care vor răspunde ofertei noastre, vom organiza concursuri anuale de poezie, proză, dramaturgie, artă grafică şi fotografie, iar producţiile respective se vor afla cu prioritate în vederile noastre. Apreciem că în literatură „democraţia culturală” şi diversitatea de exprimare asigură un Ioc pentru fiecare, iar ierarhizarea este un apanaj al timpului, al receptării în conştiinţa cititorilor.

In anul 2010, la trei ani de la înfiinţare „cu acte în regulă”, în condiţiile legii nr. 246 din 18 iulie 2005, art. 38 şi 39, vom face demersurile legale pentru ca Liga Scriitorilor să fie recunoscută de Guvernul României ca o asociaţie de „utilitate publică”, cu toate consecinţele ce decurg din acest fapt pentru membrii săi. Iată doar câteva din scopurile şi obiectivele noastre pe termen mediu şi lung pe care le supunem atenţiei şi judecăţii cititorilor în acest număr inaugural al revistei „Agora literară”.

Parafrazându-l pe Octavian Paler, închei spunând că nu iubim mai mult literatura recunoscând numai „sărbătorile ei”.

AI. Florin Ţene,

Preşedinte al Ligii Scriitorilor